HVA GJØR VI?

Vi utfører gastroskopi og coloskopi.

GASTROSKOPI  

Gastroskopi utføres med en myk , bøyelig kikkert med ytterdiameter 7.5 mm. Instrumentet sender bilder med HD kvalitet til flatskjerm.Instrumentet har kraftig sug slik at pasienter slipper ubehag fra sliming og sure oppstøt mens undersøkelsen pågår. Gastroskopet har kanaler for smertefri vevsprøvetagning og polyppfjerning. Undersøkelsen i seg selv tar bare noen minutter.Rutinemessig gis bedøvende spray til halsen samt en liten dose  beroligende  intravenøst.

Ved gastroskopi undersøkes spiserør, magesekk og øvre del tynntarm og kan avklare følgende:

 • Syreskader i spiserøret med/uten mellomgulvsbrokk
 • Kontroll på celleforandringer og kreftutvikling i spiserør / mavesekk. Ved påvist forsnevring i ssårpiserør eller tolvfingertarm, utføres det blokking med ballongkateter
 • Sår i magesekk og/eller tolvfingertarm
 • Polypper i magesekk / tynntarm - smertefri fjerning av disse
 • Magekatarr forårsaket av Helicobacter Pylori
 • Cøliaki
 • Div. sjeldne tilstander ( øsofagusvaricer, Mb Crohn , duodenal divertikkel ,Whippels sykdom,angiodysplasier osv. )

Hvem er ikke egnet for gastroskopi hos oss ?

1.Barn under 12 år anbefales henvist til sykehusavdeling hvor anestesipersonale er tilgjengelig.

2.Smitteførende pasienter med ubehandlet tuberkulose, HIV /aids og hepatitt B /C bør ikke henvises.


COLOSKOPI

Coloskopi utføres med samme myke, bøyelige kikkert med diameter 12 mm. Vi har skop av mindre diameter for undersøkelse av barn, voksne av mindre størrelse samt pasienter med stomi.Instrumentet sender bilder med HD kvalitet til flatskjerm. Vi har kraftig sug som fjerner væske og luft fra tarmen mens undersøkelsen pågår. Med vår teknikk begrenser vi store håndbevegelser som kan overføres til instrumentet og påføre pasienten ubehag.Teknikken er vanskelig og krever mye erfaring.Teknikken medfører svært behagelig coloskopi og minimerer risiko for komplikasjoner som ellers kan ramme operatører som bruker andre teknikker. Som for gastroskopi, gis pas. en liten dose med beroliggende middel. Vevsprøvetagning og evt fjerning av polypper utføres 100% smertefritt. Ved påvist forsnevring evt utføres blokking med ballongkateter under coloskopi.

Ved coloskopi undersøkes rectum,tykktarm og den nedre del ( 20-30 cm ) av tynntarmen rutinemessig hos oss.

Undersøkelsen kan avklare/kartlegge følgende:

 • Hemorrhoider, sprekkdannelser ved endetarmsåpning , lekkasjer evt.
 • Betennelsestilstander som rammer endetarmen og /eller tykktarmen eller nedre del av tynntarmen (Mb Crohn, Ulcerøs Colitt)
 • Utposninger ( divertikler ) 
 • Polypper / kreftutviklng / andre svulster evt (carcinoider, muskelknuter, angiodysplasier osv)
 • Om du lider av en form for irritabel colon (IBS)

Hvem er ikke egnet for coloskopi hos oss ?

 1. Pasienter over 80 år med generelt svekket helse.
 2. Pasienter med alvorlig hjertesykdom /hjertesvikt.
 3. Pasienter med ustabil angina pectoris eller hjerteinfarkt i løpet av de siste 2 mndr.
 4. Pasienter med alvorlig grad av KOLS med betydelig funksjonssvikt.
 5. Smittebærere av ubehandlet tuberkulose, HIV/aids og hepatitt B/C.