Hva skjer videre  etter at du har vært hos oss til undersøkelse?

Så snart undersøkelsen er over , vil dr. O’Leary ta en samtale med deg om diagnose og evt behandling . Etter en liten hvileperiode på vår sengeavdeling vil også daglig leder gjennomgå enda en gang funn ved undersøkelse samt forklaring for evt videre utredning/opplegg. Du får  med deg hjem skriftlig informasjon om resultat av undersøkelsen , evt. tiltak og behandling samt  oversikt over hvilke resepter du henter på apoteket. Husk at man nå kan bruke hvilket som helst apotek i landet, reseptene dine ligger der på ditt navn/fødselsnr. I tillegg til at reseptene dine allerede er sendt apoteket samme dag du er hos oss, vil også henvisende lege   motta en skriftlig rapport  om resultatet av undersøkelsen/ diagnose  og hvordan du skal følges opp videre hvis nødvendig. Disse rapportene sendes elektronisk fra oss samme dag du er hos oss  som pasient.

Etter noen uker  er det vanlig at pasienten oppsøker sin egen lege igjen for å avgi en tilbakemelding om hvordan helsetilstanden er etter utredning og behandling hos oss. Ved fortsatte plager, har dr O’Leary i sin opprinnelige rapport til henvisende lege også  kommet med forslag til evt videre utredning. Fastlegen vil  fornye resepter hvis det er nødvendig samt  bestille øvrige prøver / undersøkelser for dag.